ÜRETİM DANIŞMANLIĞI

Üretim Danışmanlığı

Üretim ve Yönetim Danışmanlığı

Üretim Danışmanlığı
Hali hazırda çalışan bir işletme başarısını ispat etmiştir. Bununla birlikte iyileşme kurulumdan sonsuza kadar durması mümkün değildir. Bu Kaizen iyileştirme projeleri yapıldıkça verim artırılarak inovasyon sağlanır.
Firmada yapmış olduğumuz temel olarak iyileştirme konuları;
• 5S çalışmaları,
• Kanban ile stok çalışmalarının yapılarak işletme içi stok optimizasyonu,
• Erp veri analizi ve raporlamaların değerlendirilme ve geliştirilmesi,
• Malzeme kullanımı ve optimizasyonu yapılarak fire ve mühendislik kalite maliyeti çalışmaları,
• Makine verimliğinin incelenmesi ve performans analizi,
• Taşımaların incelenmesi ve Makine yerleşimi,
• İsraf analizi yapılarak Yalın Üretim çalışmalarının yapılması,
• İşletme girdi ve çıktılarının ıslah edilerek ve bu süreçte ki proseslerin çeşitli yöntemlerle yalınlaştırılarak iyileştirme çalışmalarının yapılmasıdır.
Süreç iyileştirme olarak adlandırılan bu projelerin sırasıyla yapılarak bir sonra ki projeye zemin hazırlaması gerektiği gibi, birbirinden bağımsız olarak da yapılabilmektedir.
Bu çalışmaların getirilerinin devam edebilmesi için proje sonrası disiplinin devam etmesi gerekmektedir. Zaman içerisinde şartlara ve yatırıma bağlı olarak kaizenler artarak devam ettikten bir süre sonra küçükte olsa önemli olan kazanımların olduğu sürece girilerek rekabet piyasasında devam etmek zorundadır.
Şirket çalışanlarından oluşturulan proje ekiplerince yapılan çalışmalara liderlik edilecektir. Takım çalışmasıyla neden-sonuç ilişkisi ve proje disiplinine uygun olarak yapılacaktır. Sonuç ve değerlendirme önce-sonra analizinin yıllık farkı ile yapılır.