TSE Belgesi Nasıl Alınır

TSE Belgesi Nasıl Alınır

TSE BELGESİ NEDİR
TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakilen düzenlenen), ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacını kapsar, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir. Tse belgesi alma çalışmasının yürütülmesi sırasında uygulanacak çalışma metodolojisi aşağıda tanımlanmıştır.
TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır
Tse belgesi nasıl alınırFirmanıza TSE türk standartlarına uygunluk belgesi almak için danışmanlık yapmaktayız. Danışmanlık hizmeti aşamalarımız;
1- Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yaparız,
2- İlgili Standardın öngördüğü firmada yapılacak muayene ve deneyleri gerçekleştiririz, Tse laboratuvarların da yapılacak deneyler için numuneler hazırlarız,  
3- Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.