TSE Belgesi Nasıl Alınır

TSE Belgesi Nasıl Alınır

TSE BELGESİ NEDİR
TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakilen düzenlenen), ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacını kapsar, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir. Tse belgesi alma çalışmasının yürütülmesi sırasında uygulanacak çalışma metodolojisi aşağıda tanımlanmıştır.
TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır
Tse belgesi nasıl alınırFirmanıza TSE türk standartlarına uygunluk belgesi almak için danışmanlık yapmaktayız. Danışmanlık hizmeti aşamalarımız;
1- Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yaparız,
2- İlgili Standardın öngördüğü firmada yapılacak muayene ve deneyleri gerçekleştiririz, Tse laboratuvarların da yapılacak deneyler için numuneler hazırlarız,  
3- Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.
TSE COVID-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Okulum Temiz ve Güvenli Turizm Belgeleri Nasıl Alınır
Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştır.
Başvuru öncesi kurumlar tarafından "Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu süreçte ki gerek uygulama gerekse Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz dökümanları için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Başvuru sonrasında, kurumlar TSE tarafından yetkilendirilen tetkik görevlileri tarafından  yerinde denetlenip, uygunsuzluk yok ise belgelendirmesi yapılır.
Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm, Okulum Temiz belgesi dökümanları;
- Risk Değerlendirme Raporu (Pandemi süreci dahil edilecek)
Aynı zamanda Eylem Planında bulunması gereken adımların neler olacağını da belirlenmektedir. Eylem Planı temel olarak belirlenen risklerin giderilme yollarının anlatıldığı bir plan olacaktır.
- Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
Risk Değerlendirmelerinde çıkan sorunların nasıl giderileceğinin adım olarak tarif edildiği, ortaya çıkan işlemlerim nasıl gerçekleştirileceğine dair oluştururlan talimatlar ve tanımların belirtildiği bir belgedir.
- Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri
Eylem planında oluşan işlemlerin nasıl, kimler tarafından, ne şekilde, hangi zaman aralığıında vb. soruların cevaplandığı forumlardır. Bu oluşturulan planlama ile ilgili personel, diğer çalışanlar, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vb. için talimatlar oluşturulur. Bu talimatlar ilgililere tebliğ edilir. Bununla ilgili oluşacak ve ilgililere verilmesi gereken eğitimler kişilere kurum tarafından verilir/verdirilir ve bu belgeler ve eğitimler vs. kayıt altına alınır.
- Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar
Herhangi bir zamanda (pandemi süreci hariç tutulduğunda da) okul/kurumda enfeksiyon koruma önlemi olarak neler yapılmaktadır? Bu sorunun cevabının oluşturulduğu belgedir. İş ve işlemler, görevliler, zamanlamalar vb. bilgiler ayrıntılı olarak belirtillir. Bununla ilgili doğrıulanması gereken sorular "soru listesinde" bulunmaktadır.
- Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar
Bulaş olması veya semptomaik biriyle karşılaşıldığında (personel, öğrenci, veli, tedarikçi vs.) ne yapmalıyım? Hangi sırada yapmayalım? Ne önlemler almalıyım? Nasıl tahliye veya sevk yapmalıyım? Kiminle irtibat kurmalıyım? Sevk sonrası kontamine ortamı nasıl dezenfekte etmeliyim? Bu ve benzeri soruların (bulaş durumunda veya şüphesi durumunda) cevaplandığı belgedir.
- Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması
(Gerekli faaliyetler ve hazırlanması gereken tüm kayıtlar ve işlemler Öz değerlendirme soru listesi üzerinden yerine getirilip getirilmediği incelenip doğrulanmalıdır.)
- Kurumlar tarafından uygulamaya konulan tüm hazırlık ve uygulama faaliyetleri kayıt altına alınmalı, kurum tarafından bir öz değerlendirme yapılmalıdır. (Kurum tarafından tüm işlemlerin yürütümü izlenmeli, uygulamaların yerine getirildiği kontrol edilmeli, kayıtlar izlenmeli tamamlandığı ve sistemin işlediği görülmelidir.)