Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE HYB Belgesi

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ NEDİR
Hizmet Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır
Firmanıza Hizmet yeri yeterlilik belgesi almak için danışmanlık yapmaktayız. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin yararları ve istenilen belgeler aşağıda verilmiştir.
Hizmet Yeterlilik Belgesinin Yararları Nelerdir
Hizmet yeterlilik belgesi nasıl alınır1. Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
2. İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
3. Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
4. Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
5. Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
6. Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
7. Verilen hizmetin kalitesi artar,
8. Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
9. Müşteri fiyat yönünden korunur,
10. Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
11. Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
12. Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.
Hizmet Yeterlilik Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Hizmet yeterlilik belgesi1- İmza sirküleri (Noter Tasdikli),
2- Bağlı olduğu; Oda, Dernek, Kooperatif vb. Oda kayıt belgesinin onaylı sureti (Hizmet verdiği İle ait),
3- İşyeri izin belgesi veya bağlı olduğu vergi dairesi kaydı. Vergi levhası ile elektrik, su, telefon abonelikleriyle ilgili belgelerden birinin sureti,
4- Avans dekontu (İnceleme ve maktu belge masraflarına mahsuben).