Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgdk

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Tmgd ’den Hizmet Alma Zorunluluğu 2018 ’de Başlayacak İşletmeler
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacılar,
Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler,
Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, 1/1/2018 tarihinde hizmet alma zorunluluğu başlayacaktır.
Tmgd Hizmeti Kapsam Dışı Olanlar
Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetini Yavuzlar Tmgdk' dan alabilirsiniz.