Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgdk

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
01/01/2018 tarihi itibari ile Perakende Akaryakıt sektörünün de tmgd hizmeti alması zorunlu hale gelmiştir. Sadece alıcı sorumluluğu bulunan işletmeler, gerekli şartları sağladığı durumlarda Tmgd istihdam etme veya Tmgd Kuruluşundan hizmet alımından muaf tutulabileceklerdir.
TMGD istihdamı/hizmet alma sadece taşımacılık sektörü için değil tehlikeli mallar ile işlemi olan her işletme için zorunluluktur. 
Kayseri' de kurulan Yavuzlar Tmgdk Ankara II. Bölgenin sınırlarındaki illerimize (Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Konya
) hizmet vermektedir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetini Yavuzlar Tmgdk' dan alabilirsiniz.