ISO Belgeleri

ISO Belgesi Nedir

ISO’NUN KAPSAMI
ISO belgesi nedir? iso 9000, 1947 den itibaren Uluslarası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlanmış olan 11.000 standarttan bir tanesidir. Şu alanlarda standartlar geliştirmiştir: makine mühendisliği, temel kimyasallar, madenler ve metaller, proses konuları, grafıkleme ve fotoğraflama yöntemi, zirai endüstri, inşaat, özel teknolojiler, sağlık ve ilaç, temel konular, çevre, ürünün ambalajlanması ve dağıtım.
ISO KİMLİĞİ
ISO belgesi nedirISO; Uluslararası Standardizasyon Örgütü’ nün İngilizce kısaltılmış adıdır.
Bu bakımdan kısaltılmış bir isimdir. Latince de “es” manasına gelen “isas” kelimesinden türetilmiştir. ISAS kelimesinin kökü “iso” dur. Birçok başka isimlerin de anasıdır. Mesela “isometric” (aynı ölçüm ve boyutlar için) ve “isanomy” ( halkın kanun önünde eşitliği) kullanılır., Isobar, Isoterm, .... Gibi. Bir isim olduğu kadar evrensel bir organizasyonu temsil etmektedir. Uluslara arası standardizasyon organizasyonu İngilizce’de IOS, Fransızca ‘da ise OIN (Organisation intemationale de normalisation) gibi ifade edilmesine rağmen bütün ülkelerde bu kuruşun kısaltılmış ismi, ISO’dur.
Devletler üstü bağımsız bir kuruluştur. Birleşmiş Milletler ile bir bağlantısı yoktur. Her ülkenin ulusal standardizasyon örgütleri Uluslararası Standardizasyon Örgütü çatısı altında üye olarak kabul edilmiştir. ISO tarafından gerçekleştirilen bütün standartların kullanımı isteğe (tercihe) bağlıdır. Uygulamalarının yaptırımı için bir yetkiye sahip değildir. Sağlık, emniyet veya sağlıkla ilgili standartların önemli bir kısmı bazı ülkelerde ulusal mevzuatın bir parçası olarak benimsenmiştir. Ancak ISO’nun herhangi bir ülkeye yönelik yasal veya kanuni yaptırım gücü yoktur.
ISO her standardını küresel uzlaşma yaklaşımı ile geliştirmektedir. Standart geliştirme faaliyetlerini yürüten ISO TC (teknik komite) leri, her konu için yılda en az 15 toplantı yapar. Bu toplantılara katılım da oldukça yüksektir. Uluslararası Standardizasyon Örgütü çatısı altında yürütülen teknik komite toplantıları 3000 kadar olup, her guruba en az 10 kişi katılmaktadır. ISO Merkez komitesi tarafından yönetilen bu toplantılara , standardın konusuna göre katılımlar olmaktadır. ISO 9000 standardı için kurulan TC 176 komitesi, 1987 de 2400, 1994 de 20 000’nin üzerinde ve 2008 yılında da 80 000 üzerinde konu uzmanı katkı sağlamıştır.
ISO BELGELERİ
  1. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
  2. TS EN ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
  3. TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
  4. TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  5. TS EN ISO 22716:2013 Kozmetikler İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
  6. TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  7. TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği değerlendirilirken aşağıdaki dört madde göz önünde bulundurulmalıdır :

ISO belgesi nasıl alınır• Sistemin Mevcudiyeti
• Uygulanması
• Etkinliği
• Sürekli İyileştirilmesi

Sistem; görülebilir ve kanıtlarla ortaya konulabilirse, biliniyor ve anlaşılmışsa, bütün gerekli kaynaklar ile desteklenmişse mevcuttur. Sistemin görülebilir olması ve kanıtlarla ortaya konulması için KYS gerekli bütün yapıları açıkça tanımlamalıdır. Bu yapılar için gerekli sorumluluk ve yetkiler belirlenmiş olmalıdır. Süreçlerin ve diğer faaliyetlerin kontrolü için yeterli düzeyde dokümante edilmiş prosedürler hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu dokümanların kontrolü için uygun metotlar mevcut olmalıdır. Bilinen ve anlaşılmış bir sistemde, tüm personel sistemdeki rolleri ve sorumlukları ile yetkilerinin sınırlarım biliyor ve anlamış olmalıdır. Buna ilaveten her personel etkileşimde olduğu diğer personelin rollerini de bilmelidir. Görevlerin özellikleri ve nitelikleri personelce biliniyor ve anlaşılmış olmalıdır veya bu bilgilere nasıl erişileceği biliniyor olmalıdır. Tüm personel performanslarının müşteri memnuniyetini ne şekilde etkileyeceğini biliyor olmalıdır.
ISO BELGESİ FİYATI
ISO belgesi fiyatıIso belgesinin maliyeti firmanın idari ve toplam çalışan sayısına göre değişiklik gösterebilir. Yavuzlar mühendislik danışmanlıkta ISO 9001 belgesi türkaktan akredite olduğu için belge ücretinin %60 'ını kosgeb geri ödemektedir. Iso belgesi konusunda fiyat almak için telefonla veya online başvuru formunu kullanarak bir uzmanımızla görüşebilirsiniz. Telefon veya başvuru formu aracılığıyla bilgi talep etmek herhangi bir ücrete tabi değildir.
Genel olarak iso belgesinin firmanıza katacağı pazar avantajı yanında bu belgeyi elde etme maliyeti oldukça cüzi bir miktardır.
Yavuzlar Mühendislik Danışmanlık gibi uzman bir danışmanlık firması ile çalışmak maaliyetinizi en aza indirgemek için yapılacak en iyi iştir.
Neticede kalite yönetim sisteminin uygulaması esnasında yapılacak hatalar kalite yönetim sisteminin yeni baştan uygulanması ve yeniden denetim sürecine girilmesine ve maliyetlerin gereksiz yere artmasına yol açar.
Iso Belgelendirme süreci ciddi bir iştir ve uzman kişiler tarafından yürütülmelidir. Firmanızın belgelendirme işlemlerini emin ellere bırakmak istiyorsanız istediğiniz zaman bizimle bağlantı kurabilirsiniz!
ISO BELGELENDİRME VE TAKİP
ISO belgelendirmeDenetimin tamamlanmasının ardından, ekip lideri üyelerle anlaşma sağlayarak iso belgelendirme kuruluşuna denetlenen firmanın belgelendirilmesi konusunda aşağıdaki tavsiyelerde bulunabilir:
> Belgelendirmeme önerisi
> Şartlı belgelendirilme önerisi
> Belgelendirme önerisi
> Denetim anında bir öneride bulunamama

Belgelendirme kurulu denetlenen firmanın belgelendirilmesi konusunda son kararı verir:
> “Belgelendirmeme” kararı, ileride bu sürecin tamamlanması için hiçbir faaliyet yapılamaz.
> Şartlı belgelendirme, belgelendirme koşullarının sağlanmasının ileride doğrulanması gerekir.
> Belgenin hazırlanması kararı, Kalite Yönetim Sisteminin gereksinimleri karşılamaya devam ettiğini garanti altına almak için gözetim denetimleri gerekir. Belgenin geçerlilik süresi tamamlanınca yeniden belgelendirme gerçekleştirilir. Aynı belgelendirme kuruluşu ile devam edilirse belgelendirme süreci daha kısa sürer.
> Karar verilebilmesi için ilave denetimler gerekir.
ISO DENETİM
Gözetim denetimleri yılda en az bir kez yapılır. Takip ve gözetim süreçleri ilerideki konularda anlatılacaktır.
Yavuzlar Mühendislik Danışmanlık, belgelendirme yapmaya yetkili ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür, akredite bir belgelendirme kuruluşuyla çalışmaktadır. Bu amaçla; çalışacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini isteyiniz ve akreditasyon belgesinin kapsamını inceleyiniz. Belgelendirme Kuruluşunun Türkiye’deki belgelendirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşunuzun faaliyetleri yer almakta mıdır, eğer yoksa verdiği belge tanınır bir belge değildir.
Yabancı kökenli olup da ülkemizde faaliyet gösteren ve belgelendirme faaliyeti yapan kuruluşlar; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ve ilgili firmanın Türkiye'deki uzantısı da bu akreditasyon kapsamında yer almakta ise, bu belgelendirme kuruluşlarının Türkiye'deki müşterilerine hizmet vermelerinde bir sakınca bulunmamaktadır.
EA'nın sorumluluk alanı dışındaki diğer dünya ülkelerinden her hangi birinde faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşu, Türkiye'de belgelendirme çalışması yapmış ve bu kuruluşu akredite eden taraf da EA'nın karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşuna üye ise burada da belgelendirme kuruluşunun yeterliliği hususunda bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Bununla beraber; yurtdışından yapılacak olan akreditasyona göre, ülkemizde varolan akreditasyon sisteminden (TÜRKAK) alınacak akreditasyon belgelendirme kuruluşunun stratejik bir kararı olmakla sınırlıdır.