ISO Belgeleri

ISO Belgesi Nedir

ISO BELGESİ NEDİR?
ISO; Uluslararası Standardizasyon Örgütü’ nün İngilizce ISO belgesi nedirkısaltmasıdır. ISO (International Organization for Standardization) tüm dünyada geçerli 162 üye ülkenin temsilcileriyle ISO standartlarını geliştiren ve gerektiğinde de revize eden uluslararası kurumun kısaltılmış adıdır. Latince de “es” manasına gelen “isas” kelimesinden türetilmiştir. ISAS kelimesinin kökü “iso” dur. Uluslararası standardizasyon organizasyonu İngilizce’ de IOS, Fransızca‘ da ise OIN (Organisation intemationale de normalisation) gibi ifade edilmesine rağmen bütün ülkelerde bu kuruşun kısaltılmış ismi, ISO’ dur. ISO kar amacı gütmeyen bir organizasyondur ve bağımsız bir kuruluştur. 
ISO' nun Birleşmiş Milletler ile bir bağlantısı yoktur. Her ülkenin ulusal standardizasyon örgütleri Uluslararası Standardizasyon Örgütü çatısı altında üye olarak kabul edilmiştir. ISO tarafından gerçekleştirilen bütün standartların kullanımı isteğe bağlıdır. ISO herhangi bir ülkeye yönelik yasal veya kanuni yaptırım yetkisine sahip değildir. Sağlık, emniyet veya sağlıkla ilgili standartların önemli bir kısmı bazı ülkelerde ulusal mevzuatın bir parçası olarak benimsenmiştir.
ISO 9000, 1947’ den itibaren Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlanmış olan 11.000 standarttan bir tanesidir. Makine mühendisliği, temel kimyasallar, madenler ve metaller, proses konuları, grafikleme ve fotoğraflama yöntemi, zirai endüstri, inşaat, özel teknolojiler, sağlık ve ilaç, temel konular, çevre, ürünün ambalajlanması ve dağıtım alanlarında standartlar geliştirmiştir. Standart geliştirme faaliyetlerini yürüten ISO teknik komiteleri, her konu için yılda en az onbeş toplantı yapar.
ISO kalite belgesiyle anlatılmak istenen genelde ISO 9001 belgesi olmaktadır. Anlaşılması ve anlatılması kolay olduğundan bu ifadenin kullanımı tercih edilmektedir. ISO Belgesi, tüm dünyada verilmekte olan kalite belgelerinin genel adıdır. ISO kalite belgesi, ISO tarafından geliştirilmiş uluslararası standartlara uymakta olan ve bu yönde çalışmalarda bulunan kurumların, akredite belgelendirme kuruluşlarınca denetlenmesi ve standarda uygun olduğunun raporlanmasıyla verilmekte olan gönüllülük esaslı sertifikadır.
ISO BELGELERİ
ISO' nun verdiği standart kodları ile ISO belgeleri adlandırılmaktadır. ISO kalite belgelerinin ilki ve en çok kullanılanı Mart 1987' de yayınlanmış olan ISO 9000 standardıdır. Yayınlandığı gibi birçok ülke tarafından benimsenerek uygulamaya geçilmiştir. Bu standart kurum ve kuruluşlarda uygulanmak üzere bazı genel geçerliliğe sahip kuralları düzenlemektedir. En yaygın ISO belgeleri;
  1. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
  2. TS EN ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
  3. TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
  4. TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  5. TS EN ISO 22716:2013 Kozmetikler İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
  6. TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  7. TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
ISO BELGESİ FİYATI
ISO belgesi fiyatıIso belgesinin maliyeti firmanın idari ve toplam çalışan sayısına göre değişiklik gösterebilir. Yavuzlar mühendislik danışmanlıkta ISO 9001 belgesi türkaktan akredite olduğu için belge ücretinin %60' ını kosgeb geri ödemektedir. Fiyat almak için telefonla veya online başvuru formunu kullanarak bir uzmanımızla görüşebilirsiniz. Telefon veya başvuru formu aracılığıyla bilgi talep etmek herhangi bir ücrete tabi değildir.
Genel olarak iso belgesinin firmanıza katacağı pazar avantajı yanında bu belgeyi elde etme maliyeti oldukça cüzi bir miktardır.
Yavuzlar Mühendislik Danışmanlık gibi uzman bir danışmanlık firması ile çalışmak maaliyetinizi en aza indirgemek için yapılacak en iyi iştir. Neticede kalite yönetim sisteminin uygulaması esnasında yapılacak hatalar kalite yönetim sisteminin yeni baştan uygulanması ve yeniden denetim sürecine girilmesine ve maliyetlerin gereksiz yere artmasına yol açar.
Iso Belgelendirme süreci ciddi bir iştir ve uzman kişiler tarafından yürütülmelidir. Firmanızın belgelendirme işlemlerini emin ellere bırakmak istiyorsanız istediğiniz zaman bizimle bağlantı kurabilirsiniz.
ISO BELGELENDİRME
ISO kalite belgelerinin verilmesinde, ISO kurumu doğrudan yer almaz. ISO belgelendirmeBelgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim, eğitim, kontrol hizmetleri IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) tarafından akredite edilmiş ve TS EN ISO/IEC 17021-1 standardı uygunluğuna onay verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık, belgelendirme yapmaya yetkili ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür, akredite bir belgelendirme kuruluşuyla çalışmaktadır. Bu amaçla; çalışacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini isteyiniz ve akreditasyon belgesinin kapsamını inceleyiniz. Belgelendirme Kuruluşunun Türkiye’ deki belgelendirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşunuzun faaliyetleri yer almakta mıdır, eğer yoksa verdiği belge tanınır bir belge değildir.
Yabancı kökenli olup da ülkemizde faaliyet gösteren ve belgelendirme faaliyeti yapan kuruluşlar; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ve ilgili firmanın Türkiye'deki uzantısı da bu akreditasyon kapsamında yer almakta ise, bu belgelendirme kuruluşlarının Türkiye' deki müşterilerine hizmet vermelerinde bir sakınca bulunmamaktadır.
EA' nın sorumluluk alanı dışındaki diğer dünya ülkelerinden her hangi birinde faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşu, Türkiye' de belgelendirme çalışması yapmış ve bu kuruluşu akredite eden taraf da EA' nın karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşuna üye ise burada da belgelendirme kuruluşunun yeterliliği hususunda bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Bununla beraber; yurtdışından yapılacak olan akreditasyona göre, ülkemizde varolan akreditasyon sisteminden (TÜRKAK) alınacak akreditasyon belgelendirme kuruluşunun stratejik bir kararı olmakla sınırlıdır.
ISO GÖZETİM DENETİMİ
Her akredite kuruluşta ISO 9001, 14001, 22000 ve 45001 belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belge geçerlilik süresi her ne kadar 3 yıl olarak görünse de belge alındıktan 1 yıl sonra ve her yıl planlı olarak ara denetim yapılır ve belge yenilenir. Ara denetimlerde firmada yönetim sisteminin uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Belgelendirme kuruluşlarında, genelde ara denetim ücretleri ilk yıl ödenen belge ücretinin 3/4 kadardır. Belgesini yenilemek isteyen firma her yıl ara denetim ücretini yatırmalıdır. Fiyat sözleşmesinde yazılan ara denetim ücretini yatırmayan firmanın belgesi geçersiz sayılacaktır. 
Denetçiler belgelendirme denetimini tamamladıktan sonra, denetlenen firmanın belgelendirilmesi konusunda aşağıdaki tavsiyelerde bulunabilir;
1- Belgelendirmeme önerisi, 2- Şartlı belgelendirilme önerisi, 3- Belgelendirme önerisi, 4- Denetim anında bir öneride bulunamama
Belgelendirme kuruluşu denetçileri firmanın belgelendirilmesi konusunda kararı verir;
1- Belgelendirmeme kararı, bu sürecin tamamlanması için hiçbir faaliyet yapılamaz. 2- Şartlı belgelendirme, belgelendirme koşullarının sağlanmasının ileride doğrulanması gerekir.
3- Belgenin hazırlanması kararı, Kalite Yönetim Sisteminin gereksinimleri karşılamaya devam ettiğini garanti altına almak için gözetim denetimleri gerekir. Belgenin geçerlilik süresi tamamlanınca yeniden belgelendirme gerçekleştirilir. 4- Karar verilebilmesi için ilave denetimler gerekir.