ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 BELGESİ
Firma olarak ISO 9001 belgesi almak istiyorum diyenler, o zaman firma olarak şu soruyu sormalı biz belgeyi sadece kağıt üzerinde mi almak istiyoruz, kalite yönetim sistemini firmamıza kurup sistemi yürütmek mi istiyoruz. Belgeyi almayı düşünen firmaların öncelikle bu belgeyi neden almak istediklerini iyi kavramaları gerekmektedir. Kısa vadede büyük beklentiler içinde olmak hiçbir fayda sağlamayacaktır. Kalite yönetim sisteminin en çok faydası uzun vadede ortaya çıkmaktadır. Bu süreç sabır gerektiren, iyi planlama yapmayı gerektiren ve sonuçları hızlı alınamayacak bir sistemdir. Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini uygulamaya karar vermesi, kuruluşun genel performansını artırmaya yardım etmesi ve sürdürülebilir kalkınma inisiyatiflerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, stratejik bir karardır. Belge ürünlere değil, kalite yönetim sisteminde ki süreçlere verilen bir belgedir. Belgeyi almış bir firmanın ürünleri kaliteli olacak diye bir kaide yoktur. Fakat yönetim anlayışının kalitelisinden dolayı üretilen ürünün aynı kalite düzeyinde olma olasılığı yüksektir. Firma bir ürünün 2. yada 3. kalite olanını üretebilir ama kalite belgesini alabilir. Önemli olan üretimde kalite ve sürekliliğin sağlanmasıdır.
ISO 9001:2015 STANDARDI
2015 standardında belirtilen kalite yönetim sistemi şartları, ürün ve hizmet için olan şartları tamamlayıcıdır. Bu standard, Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular. Proses yaklaşımı kuruluşa, prosesleri ve onların karşılıklı etkileşimlerinin planlamasını sağlar.
Standardın madde yapısı ve terminolojisinin bir kısmı Diğer Yönetim sistemleri ile uyumlu olması için 8 madde SL yaklaşımına göre düzenlenmiş, 10 maddeye çıkarılmıştır. Bu standardda bir kuruluşun kalite yönetim sistemi dokümantasyonuna uygulanacak yapı ve terminoloji ile ilgili herhangi bir şart bulunmamaktadır. Madde yapılarında, kuruluşun politikaları, amaçları ve proseslerinin dokümante edilmesi için bir model yerine şartların kolay anlaşılabilir bir sunumunu sağlaması hedeflenmiştir. Standardın yapısı EK-SL' de tanımlanmış olan üst düzey yapıya uymaktadır:
1- Kapsam 2- Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 3- Terimler ve tarifler 4- Kuruluşun bağlamı 5- Liderlik 6- Planlama 7- Destek 8- Operasyon 9- Performans değerlendirme 10- İyileştirme
2015 STANDARDINA GELEN YENİLİKLER
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
5. Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhüt
6. Planlama
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri 6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama 6.3 Değişikliklerin planlanması
7. Destek
7.1.6 Kurumsal bilgi 7.5 Dokümante edilmiş bilgi (yazılı bilgi) 
8. Operasyon
8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
ISO BELGESİ NASIL ALINIR
ISO 9001 BelgesiISO belgesi ne olduğunu iso belgesi nedir başlığı altında anlatmıştık ama şu sorunun cevabını vermedik, bu belge nasıl alınır? Kalite yönetim sistemini kurmak için zorunlu olmasada öncelikle danışmanlık firmasından hizmet alınması gerekmektedir. İlk önce belgelendirme firması ile görüşme sağlarsanız uygunsuzluklardan dolayı ya belge alamazsınız yada ikinci denetimle maliyet artar. Danışmanlık ve eğitim firmaları, belgelendirme kuruluşlarına her ay yönlendirme yaptıklarından firmalara çok daha uygun belgelendirme fiyatları sunabilirler. Danışmanlık hizmetinde firmanın teknik dökümantasyonunun hazırlanması yanında, denetimde sıkıntıya neden olabilecek aksaklıkları gidermeniz konusunda size yardımcı olacak ve firmada bu işleri takip edecek bir kişi kalite yönetim temsilcisi olarak atanıp özel olarak eğitilecektir. 
ISO 9001 belgesi fiyatı (ücreti), maliyeti nedir? Orta ölçekli işletmeler, Türkak Akreditasyonlu belgeyi ortalama 2000 - 3000 TL arasında bir fiyata alabilirler. Yurt dışı akreditasyonlu belgelerde bu fiyatlar yarı oranda düşebilmektedir. Firmanın faliyet alanı, çalışan sayısı, belgelendirme kuruluşuna ve danışmanlık sürecine görede bu fiyatlar çok değişiklikte gösterebilmektedir. Daha net fiyat teklifleri oluşması için fiyat teklifi alınırken danışmanlık ve belgelendirme konularında ayrı ayrı teklif alınması gerekmektedir. Türkak veya yurt dışı akreditasyonlu belge almanın zorluk açısından bir farkı yoktur. Türkak kamu kuruluşu olduğundan dolayı Türkak Akreditasyonlu belgeler, kamu ihalelerinde prestij açısından farklı avantajlar sunabilmektedir. Yavuzlar mühendislik ve danışmanlık olarak, tüm süreçleri eksiksiz olarak tamamlayıp belgenizi teslim aldıktan sonra sizden ödeme alıyoruz. Belgenizin geçerlilik durumunu, belgelendirme kuruluşunun web sitesinde ki belge sorgulama kısmından sertifika numarası ile kontrol edebilirsiniz.
ISO BELGESİ ALMAK
Belgeyi almak yasal zorunluluk değildir, gönüllülük esasına dayanarak alınır. Genelde zorunluluk durumu kamu ihalelerinde yada ihracat yaparken ticari boyutta veya sosyal sorumluluklar kapsamında ortaya çıkmaktadır. Firmalar tarafından belge olarak bilinmesine rağmen aslında bir sertifikadır. Bu belgeyi isteyen kuruluşlar akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarından belge almalıdırlar. Akreditasyonsuz olarak alınan belgenin hiçbir geçerliliği yoktur. Artık eskisi gibi aylar süren çalışmalar yapmaya gerek kalmadan çok daha hızlı ve kolayca alınabilmektedir. Bunda bilgisayar programlarının sağladığı hız avantajı ve dokumantasyon yapısının sanal ortamda tutulabilmesinin etkisi vardır. Tabi ki kalite yönetim sisteminin oturması yine aylar sürmektedir. Vergi levhası ve 1 çalışanı bile olan firma bu belgeyi alabilir. Önemli olan kalite yönetim standardı şartlarını sağlamasıdır. 
Firmalarla yaptığımız görüşmelerde pek çok sayıda firmanın müşteri profiline göre gruplandırma yapmadığını çok az firmanın sadece tahsilat ve geri dönüş algısıyla hareket ettiklerini ancak çoğu firmanın ise bu konuda nasıl davranmaları gerektiğinin farkında olmadığını görüyoruz. Doğru müşteri ve pazar gruplaması ışığında karlı ve taleplere uymakta olan ürün çeşitliği oluşturmak da kritik önem taşımaktadır. Çoğu firmanın doğru biçimde ürün ve müşteri kârlılığını ölçemediğini görmekteyiz. Firmaların cirolarını yükseltmek için en çok müşteri tabanını büyütmeye öncelik verdiklerini ve bunu temkinli adımlarla yaptıklarını fakat çoğunluğun mevcut ya da hedef müşteri kitlesine uygun ürün çeşitliliğine sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Kurulum süreci yeni ve hızlı büyümekte olan küçük işletmelerin, mevcut bulunduğu noktadan daha ileriye gidebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için bu belgeyi almanın tek yol olduğunu belirtebiliriz.
Not: Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık olarak; ISO 9001 Belgesi Kayseri ve çevre illerinde sistem ve ürün belgelendirme hizmetleri vermekteyiz. Kayseri’ de çok sayıda firmaya kalite belgesi vermiştir. Sizlere alabileceğimiz belge Türkak Akrediteli, müşterinin talebine göre de Dakks (Almanya) veya IAS (Amerika) akrediteli olabilir. Türkak akrediteli belgelerde belgelendirme ücretinin (kdv hariç) %60 'ını Kosgeb desteğiyle geri almaktasınız. Yurt dışı akrediteli belgeler ucuz olmasına rağmen Türkak' tan akredite olmayan belgelerde Kosgeb desteği alamamaktasınız.
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiMüşteri memnuniyetini sağlayabilmek için ISO 9001 belgesi almak ve kalite yönetim sistemi meydana getirmek ile ilgili sistemsel konuların başında müşteri odaklı olmak gelir. Müşteri odaklılık yaklaşımının sonucu olarak bunu prensip edinen ve gerçekte uygulayabilen firmaların kazançlı büyüme, pazar payında ve müşteri bağlılığında yükselme gibi stratejik hedeflerine ulaşmada daha başarılı oldukları görülmüştür. Günümüzde bir çok sektöre yakından baktığımızda, tüketici taleplerinin ve davranış biçimlerinin hızlı ve sürekli olarak farklılaştığını, bu farklılaşmanın özellikle Türkiye gibi genç nüfusa sahip ve ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde daha da süratli olduğunu görmekteyiz. Bu değişimi fark ederek belgeyi alan ve kalite yönetim sistemlerini bu yönde geliştirebilen ticari kuruluşlar gelecek pazar paylarında daha yüksek paylara sahip olurlar. 
Firmalar belgeyi alırken aldıkları eğitimler ve yönetim danışmanlığı ile hem ciro hem de fikir esasıyla büyümelerinin önü açılmış ve çok sayıda uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Bunun için belgeyi alınırken kalite yönetim sistemi içerisinde en önemli olduğunu düşündüğümüz “Müşteri İlişkileri Prosesi” oluşturulmalı sadece kağıt üzerinde değil bu prosedür kapsamında müşterilerin tanınması ve gruplandırılarak tüm ürün ve hizmet sunum süreçlerinde özellikle müşteri ilişkilerinde farklılık meydana getirilmesi önem taşımaktadır. Unutulmaması gereken en önemli konu belgenin sadece bir kağıt parçası olmadığı, firmanın kalite yönetim sistemini uygulamasıdır. Yavuzlar mühendislik ve danışmanlık olarak kalite yönetim sistemini kurduğumuz firmalarda, firma sistemi sırtında taşımıyor sistem firmayı taşıyor. 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI
1) Müşteri ve uygulanabilir mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyetini,
2) Müşteri memnuniyetini artırmak için risk ve fırsatları belirlemeyi,
3) Çalışanların kalite bilincinde artış ve işletmeye prestij sağlaması, 
4) Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
5) İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesine sahip olması, ihracatta ticari avantajlardan yararlanabilme,
6) Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
7) Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
8) Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
9) İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
10) Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi konularında potansiyel fayda sağlar.