OHSAS 18001

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.
Ülkemizde isg faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG yönetim sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.
Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dökümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.
ISO 45001:2018 Standardı
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından, Mart 2018 tarihinde yayınlanmış olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi standardı, TSE tarafından TS ISO 45001:2018 olarak Nisan 2018 tarihinde İngilizce metin şeklinde Türk Standardı olarak yayınlanmıştır. ISO 45001 standardının en büyük avantajı, 2015’ de revize edilen ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu yapıyla gelmesi ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir standart olmasıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile birlikte firmaların ISO 45001 standardına ilgileri artmış ve belgeyi alma istekleri artmıştır. ISO 45001 belgesi almak isteyen kuruluşlar İngilizce standardın, TSE tarafından Türkçe çevirisinin yapılmasını beklemektedirler. Yayın tarihi itibariyle 3 yıllık bir geçiş süresi öngörülmekte olan ISO 45001:2018 için dönüşüm TS 18001 sistemi üzerinden yapılacak. TS 18001 standardından belgeli kuruluşların belge geçerlilik süresi Mart 2021‘ dir.
Bilindiği üzere hala yürürlükte olan ISO' nun geliştirdiği değil İngiltere' nin geliştirdiği OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yer almaktadır. OHSAS 18001 standardı yerini devredene kadar uygulamada ve geçerli kalacaktır.