ISO 27001

ISO 27001

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Ülkemizde iso 27001 bilgi güvenliği belgesi çok yaygın olarak kullanılmasada 2014 senesinde yaygın olarak kullanılmaya başlanılacaktır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standard, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir.
ISO 27000 BELGESİ ALMAK
ISO 27001 belgesini almak istiyorum. O zaman şu soruyu soralım kendimize biz belge mi almak istiyoruz? sistem mi kurmak istiyoruz?
Belge almak istiyorsak yüzlerce belge satan firma bulabiliriz bastır parayı al kağıt parçasını ama amaç belge almanın yanı sıra sistem kurmak ise o zaman aşağıdaki süreci izlememiz gerekmektedir.
BGYS, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.
İlgili Standard
TS ISO/IEC 27001:2005 “Bilgi teknolojisi – Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler“
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmanın yararları:
- Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
- Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
- İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
- İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
- Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
- Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
- Çalışanların motivasyonunu arttırır.
- Yasal takipleri önler.
- Yüksek prestij sağlar.
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ BELGESİ NEDİR?
ISO 27001 BelgesiBüyüklüğü ne olursa olsun, ihtiyaç duyan tüm kurumların, kuruluşların bilgilerinin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini sağlamak amacı ile kurdukları bilgi güvenliği yönetim sistemini belgelendirmek, üçüncü taraflara kanıtlamak amacı ile aldıkları; Bağımsız belgelendirme kuruluşlarının yaptıkları denetim sonucu düzenledikleri ve kurumdaki bilgilerin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik sistematik bir uygulamanın olduğunun kanıtını sağlamak üzere “kurum” adına düzenlenen sertifikaya veya belgeye ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası denir.
ISO 27001 belgesi için kurum ve kuruluların öncelikle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre sistem kurmaları uygulamaları gerekmektedir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre sistem kuran firmaların uluslar arası boyutta tanınan ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hususunda akredite olmuş kuruluşlardan denetim yaptırması ve bu denetimlerden başarı ile geçmesi gerekmektedir.
Bilgi güvenliğine önem veren kurum ve kuruluşların illa belgelendirilmeleri gerekmez ISO 27001 standardına göre ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmaları da yeterlidir. Fakat hiçbir sistem ve uygulama üçüncü taraf bir gözle kontrol edilmedikten ve denetlenmedikten sonra o sistemin etkinliğinden bahsedilemez.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini belgelendirme isteyen kuruluşlar özellikle uluslar arası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarından ISO 27001 belgesini almalıdırlar. Akreditasyonsuz olarak verilen ISO 27001 belgesinin hiçbir geçerliliği yoktur.
Piyasada ISO 27001 Belgesi bazen ISO 27000 belgesi şeklinde de adlandırılmaktadır. Bu durum aynen ISO 9000 belgesi veya ISO 9001 belgesi şeklinde adlandırıldığı gibidir. Gerçek ismi ISO 27001 belgesi veya ISO 27001 sertifikası olan bu belgenin ISO 27000 sertifikası veya ISO 27000 belgesi şeklinde adlandırılması Bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlar bölümünde de göreceğiniz üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standart ailesinin isminin ISO 27000 standartları geçmesi nedeni iledir. Bu söylemlerin doğrusu hangi standarda göre belgelendirme yapılıyorsa o standart adı ile belgenin söylenmesidir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve belgelendirmek bir firmaya şirkete veya kuruluşa Bilgi Güvenliği kavramının temel ilkelerini sağlamaktadır.
Bilgi Güvenliği kavramının temel ilkelerini kısaca G-B-U (C-I-A) kısaltması ile gösterebiliriz:
• Gizliliğin korunması (Bilgiye ulaşımın, sadece yetki sahibi kişilerce olabildiğinin garanti altına alınması),
• Bütünlük (Bilginin ve bilgi işleme yöntemlerinin,doğruluğunun ve eksiksizliğinin korunması)
• Ulaşılabilirlik (Gereken durumlarda yetkili personelin,bilgiye ve ilgili varlıklara ulaşımının garanti edilmesi)
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR
Bir firmanın veya kurumun ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alması ile ilgili detaylar aşağıdaki konularda geniş olarak anlatılacaktır.
ISO 27001 belgesini almak isteyen kuruluşlar nereden başlayacaklarını bilmiyorlarsa ISO 27001 belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı özetle
• Bir ISO 27001 danışmanlık ve Eğitim Şirketinden ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti alarak Danışmanlık firmasından eğitimleri alırlar ve bire bir uygulamalı olarak ISO 27001 Standardının maddelerine göre sistem kurma çalışması yapabilirler.
• ISO 27001 Danışmanlık Eğitim şirketinden böyle bir hizmet almak istemeyen firmalar sistem kurma çalışmasında bulunacak personellerine Bilgi Güvenliği Yönetim Sitemlerine ait Eğitimleri aldırarak kendileri sistem kurmayı tercih edebilirler.
• Birinci veya ikinci maddeye göre hareket eden kuruluşlar ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre sistemi kurup dokümante ettikten sonra uygulamaları gerekmektedir.
• Sistem kurulup uygulanmalar ile ilgili kayıtlar oluştuktan sonra akredite olmuş ISO 27001 belgelendirme kuruluşlarına müracaat ederler.
• Kurum veya kuruluşlar ISO 27001:2005 standardına uygun olarak kurdukları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulandığını bağımsız belgelendirme kuruluşlarına kanıtladıkları taktirde; Bağımsız belgelendirme kuruluşları adına denetim yapan denetçiler, kurulan sistemin standart ve şartlara göre yeterli olgunlukta olduğunu ve tüm kurum bileşenleri tarafından uygulandığını tespit ettikleri taktirde; Belgelendirme kuruluşuna ISO 27001 belgenin verilmesini tavsiye ederler. Not: Belgelendirme kuruluşu ISO 27006 standardına göre hazırlanan denetim raporu üzerinden uygun bulması halinde ISO 27001 belgesini düzenleyerek kuruma verir. Belgenin üzerinde “Uygulanabilirlik Bildirgesi” yayın tarihi ve revizyon durumu özellikle belirtilir.