Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık Hakkında

G İşareti

G (Belgesi) İşareti Nedir
Hazır beton G işareti, ülkemizde ce belgesine tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.
G İşareti (Belgesi) Hangi Malzemeler İçin Zorunludur
Yönetmelikte G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve Ce’ ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Hazır beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.
G (Belgesi) İşareti Neye İstinaden Ürüne İliştirilebilir
Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir. Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca G Uygunluk Belgesi verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.
“CE” ve “G” (Belgesi) işareti Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde öngörülen iki temel faaliyetin yapılması gerekir
1- Başlangıç Tip Deneyi: Ürünün uygunluk teyit sistemine göre uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol edilmek üzere üretici ya da onaylanmış kuruluşun yaptığı faaliyettir.
2- Fabrika Üretim Kontrol Sistemi: Üreticinin üretim şartlarını ve yerini temel güvenlik şartlarını karşılayacak şekilde dizayn etmesidir.Bu iki faaliyetin hangisinin üretici hangisinin Bakanlık tarafından yerine getirilecek faaliyetlerden olduğunu belirleyen hususa Uygunluk Teyit Sistemi denir.
G İşareti Oluşturmada Yapacağımız Faaliyetler:
1. Mevcut Durum Tesbiti :
• G İşareti altyapısının doğru tasarlanması için ön inceleme yapılır.
2. İşin Programlanması :
• Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı İş Programı hazırlanır.
3. Eğitim:
Çalışanlara G İşareti konusunda temel eğitimler verilir.
4. Organizasyon :
• Proje ekibi oluşturulur.
• İşletme organizasyonu ve sorumluluklar belirlenir.
5. Dokümantasyon ve Uygulama :
• Ürünle ilgili direktif belirlenir,
• Ürünle ilgili ulusal standart tespit edilir,
• Ürünün standartta yer alan ilgili güvenlik gereklerine uygunluğunu tespit etmek için öngörülen yöntem ve Onaylanmış Kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir,
• Ürünle ilgili güvenlik gereklerine yönelik çalışmalar yapılır, kayıtlar oluşturulur ve muhafaza edilir,
• Uygunluk değerlendirmesi sonrasında Uygunluk Beyanı ve talep edilen dokümanlar hazırlanır,
• Onaylı Kuruluş gerekiyorsa ürünün denetimi için gerekli organizasyon yapılır.
6. Ön Tetkik
• Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
G İşareti Faydaları
• Ürünün iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan sunulmasını sağlar,
• Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
• Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar,
• Ürün maliyetlerini düşürür,
• İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
G Uygunluk Belgesi
G Uygunluk Belgesi özellikle aşağıdaki hususları içerecektir;
- Belgelendirme yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun adı ve adresi,
- İmalatçının veya topluluk içindeki kurulmuş temsilcisinin adı ve adresi,
- Ürünün tanımı (tarifi) (cins, tip, sınıf, kullanım vb. tanımlar),
- Ürünün uyacağı hükümler,
- Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar,
- Belge numarası,
- Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik süresi ve şartları,
- Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan kişinin adı ve pozisyonu.
G Uygunluk Beyanı
G uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içerecektir;
- İmalatçının veya topluluk içinde kurulmuş temsilcisinin adı ve adresi,
- Ürünün tanımı (tarifi) (cins, tip, sınıf, kullanım vb. tanımlar),
- Ürünün uyacağı hükümler,
- Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar,
- Uygulanabildiğinde, uygunluk değerlendirme kuruluşunun adı ve adresi,
- İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı imzalamakla görevli olan kişinin adı ve pozisyonunu.
Uygunluk Kontrol Metotları
Aşağıdaki kontrol metotları Ek 1 (E) tabloda verilen teyit sistemlerinin oluşturulmasında değerlendirilir;
a) Malzemenin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından başlangıç tip deneyinden geçirilmesi,
b) Fabrikada elde edilen numunelerin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından daha önce belirlenmiş deney programı çerçevesinde deneye tabi tutulması,
c) Fabrikada, pazarda veya inşaat sahasında elde edilen numunelerin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından denetleme niteliğinde bir deneyden geçirilmesi,
d) Teslimata hazır veya teslim edilmiş bir mal grubu içinden seçilen numunelerin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından deneye tabi tutulması,
e) Fabrika üretim kontrolü,
f) Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yürütülecek ilk tetkiki,
g) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun fabrika üretim kontrolünü devamlı olarak gözetimi, değerlendirmesi ve tetkiki.