CE BELGESİ FİYATI

CE

CE BELGESİ MALİYETİ
Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık'ta bir ürüne ce belgesi maliyeti 2+1 kalemden oluşmaktadır. Ce belgesi için test ücretleri her ürün için farklılık göstermektedir. Bu yüzden ce belgesi için sabit bir fiyat yoktur.
CE Danışmanlık Ücreti:
Ce belgesi fiyatıYavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık tarafından verilecek hizmet, ürüne dair testlerin belirlenmesi, uygunluk kontrolü, teknik dosya hazırlama/inceleme, test ve belgelendirme işlemlerinin takibini kapsar. Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık 'da CE danışmanlık bedeli her ürün için farklıdır. Aynı çalışma prensibine sahip olan ürünler tek bir ürün olarak değerlendirilir.
1. Test ve belgelendirme maliyetleri: İlgili ürüne göre değişecek olan test türleri ve bunların maliyetleri ile belgelendirme bedellerini kapsar. Ürüne uygulanacak testlerin belirlenmesinin ardından Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık tarafından bu testleri uygulayabilecek firmayla anlaşmamız bulunmaktadır ve en ekonomik olanları belirlenir. Ce belgesi için test ücretlerinin %60'ını kosgeb destek geri ödemeleriyle almaktasınız.
2. Testlerde uygun bulunmayan ürünlerin iyileştirme masrafları: Üretici firmanın ürünlerinin CE direktiflerine uygun bulunmaması halinde CE markalama için katlanması gerekilen ürün iyileştirme ve geliştirme maliyetleridir. Her ürün CE direktiflerine göre gerçekleştirilecek testlerde uygun bulunacak diye bir konu söz konusu olamaz. Fakat test sonuçlarına göre üretici firmanın iyileştirme yapması gereken noktalar, firmaya test sonuçlarıyla birlikte sunulacak raporda belirtilir. Bu bedel Yavuzlar Mühendislik Danışmanlık ve test kuruluşları ile alakalı değildir.