ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001
Firma olarak ISO 9001 belgesi almak istiyorum diyenler, o zaman firma olarak şu soruyu sormalı biz ISO 9001 belgesini sadece kağıt üzerinde mi almak istiyoruz, ISO 9001 kalite yönetim sistemini firmamıza kurup sistemi yürütmek mi istiyoruz. Yavuzlar mühendislik ve danışmanlık olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemini kurduğumuz firmalarda, firma sistemi sırtında taşımıyor sistem firmayı taşıyor.
ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR
ISO 9001 BelgesiISO belgesi ne olduğunu iso belgesi nedir başlığı altında anlatmıştık ama şu sorunun cevabını vermedik iso 9001 belgesi nasıl alınır? ISO 9001 belgesini almak için danışmanlık firmasından hizmet alınması gerekmektedir. Danışmanlık hizmetinde firmanın teknik dökümantasyonunun hazırlanması yanında, firmada bu işleri takip edecek bir kişi kalite yönetim temsilcisi olarak atanıp özel olarak eğitilmelidir.

ISO 9001 belgesi fiyatı ücreti maliyeti nedir? Yavuzlar Mühendislik&Danışmanlıkta ISO 9001 belgesinin belgelendirme ücretinin firmanıza maliyetinin büyük bir kısmını Kosgeb karşılıyor.
ISO 9001:2015 BELGESİ ALMAK
ISO 9001:2015 belgesi isteyen kuruluşlar akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarından ISO 9001 belgesini almalıdırlar. Akreditasyonsuz olarak verilen ISO 9001 belgesinin hiçbir geçerliliği yoktur.

Not: Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık olarak; sizlere alacağımız ISO 9001 belgesi Türkak veya Dakks (Almanya) akreditelidir. Türkak akrediteli belgelerde belgelendirme ücretinin (kdv hariç) %60 'ını Kosgeb desteğiyle geri almaktasınız. Türkak' tan akredite olmayan belgelerde Kosgeb desteği alamamaktasınız.
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiKuruluş;

a) Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesleri ve bu proseslerin bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli,
b) Bu proseslerin sırasını ve etkileşimini belirlemeli,
c) Bu proseslerin etkin olarak uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için gereken kriter ve metotları belirlemeli,
d) Bu proseslerin uygulanmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin mevcudiyetini güvence altma almalı,
e) Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli (uygulanabilir olduğunda) ve analiz etmeli,
f) Planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.
ISO 9001:2015 STANDARDI
ISO 9001:2015 Standardının madde yapısı ve terminolojisinin bir kısmı Diğer Yönetim sistemleri ile uyumlu olması için 8 madde SL yaklaşımına göre düzenlenmiş, 10 maddeye çıkarılmıştır.
Bu standardda bir kuruluşun kalite yönetim sistemi dokümantasyonuna uygulanacak yapı ve terminoloji ile ilgili herhangi bir şart bulunmamaktadır. Madde yapılarında, kuruluşun politikaları, amaçları ve proseslerinin dokümante edilmesi için bir model yerine şartların kolay anlaşılabilir bir sunumunu sağlaması hedeflenmiştir. 
ISO 9001:2015' in yapısı EK-SL' de tanımlanmış olan üst düzey yapıya uymaktadır:
1- Kapsam
2- Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3- Terimler ve tarifler
4- Kuruluşun bağlamı
5- Liderlik
6- Planlama
7- Destek
8- Operasyon
9- Performans değerlendirme
10- İyileştirme
ISO 9001:2015 STANDARDINA GELEN YENİLİKLER
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
5. Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhüt
6. Planlama
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama
6.3 Değişikliklerin planlanması
7. Destek
7.1.6 Kurumsal bilgi
7.5 Dokümante edilmiş bilgi (yazılı bilgi) 
8. Operasyon
8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü