ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001
Firma olarak ISO 9001 belgesi almak istiyorum diyenler, o zaman firma olarak şu soruyu sormalı biz ISO 9001 belgesini sadece kağıt üzerinde mi almak istiyoruz, ISO 9001 kalite yönetim sistemini firmamıza kurup sistemi yürütmek mi istiyoruz. Yavuzlar mühendislik ve danışmanlık olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemini kurduğumuz firmalarda, firma sistemi sırtında taşımıyor sistem firmayı taşıyor.
ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR
ISO 9001 BelgesiISO belgesi ne olduğunu iso belgesi nedir başlığı altında anlatmıştık ama şu sorunun cevabını vermedik iso 9001 belgesi nasıl alınır? ISO 9001 belgesini almak için danışmanlık firmasından hizmet alınması gerekmektedir. Danışmanlık hizmetinde firmanın teknik dökümantasyonunun hazırlanması yanında, firmada bu işleri takip edecek bir kişi kalite yönetim temsilcisi olarak atanıp özel olarak eğitilmelidir.

ISO 9001 belgesi fiyatı ücreti maliyeti nedir? Yavuzlar Mühendislik&Danışmanlıkta ISO 9001 belgesinin belgelendirme ücretinin firmanıza maliyetinin büyük bir kısmını Kosgeb karşılıyor.
ISO 9001 BELGESİ ALMAK
ISO 9001 belgesi isteyen kuruluşlar özellikle türkaktan akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarından ISO 9001 belgesini almalıdırlar. Akreditasyonsuz olarak verilen ISO 9001 belgesinin hiçbir geçerliliği yoktur.

Not: Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık olarak; sizlere alacağımız ISO 9001 belgesi Türkak'tan akreditedir. Bize ödeyeceğiniz miktarın büyük bir kısmını Kosgeb desteğiyle geri almaktasınız. Türkak'tan akredite olmayan yurt dışı akrediteli ucuz belgeleri tavsiye etmiyoruz (Kosgeb desteği alamamaktasınız). Belgeniz iptal olduğunda zararınızı kimse karşılamayacaktır ve ruhunuz bile duymayacaktır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiKuruluş;

a) Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesleri ve bu proseslerin bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli,
b) Bu proseslerin sırasını ve etkileşimini belirlemeli,
c) Bu proseslerin etkin olarak uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için gereken kriter ve metotları belirlemeli,
d) Bu proseslerin uygulanmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin mevcudiyetini güvence altma almalı,
e) Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli (uygulanabilir olduğunda) ve analiz etmeli,
f) Planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

Bu prosesler kuruluş tarafından, Standard’ın şartlarına uygun olarak yönetilmelidir. Kuruluş, ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde, bu tür prosesler üzerindeki kontrolü güvence altına almalıdır. Bu proseslere uygulanacak kontrolün tipi ve kapsamı kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalıdır -rar} “dış kaynaklı proses”, kalite yönetim sistemi için kuruluşun ihtiyaç duyduğu ve bunun, '* dışarıdan bir kişi/kuruluş tarafından gerçekleştirilmesini tercih ettiği prosestir. Dış kaynaklı prosesler üzerindeki kontrolü güvence altına almış olmak, kuruluşun “tüm müşteri ve, birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk” sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Dış kaynaklı proseslere uygulanan kontrolün tipi ve kapsamına aşağıdakiler gibi faktörler etki edebilir:

a) Dış kaynaklı prosesin, kuruluşun şartlara uygun ürünü sağlama yeteneği üzerindeki potansiyel etkisi, Prosesler için gereken kontrolün paylaşım derecesi,
b) Madde 7.4’ün uygulanması ile gereken kontrolü sağlayabilme yeteneği.
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE SEKİZ TEMEL İLKE
Uluslararası Standardizasyon Örgütü WG15 komitesi tarafından 1997 yılında ISO/TC 176/SC 2/N 376 numara ile kalitenin temel prensiplerine ilişkin rehber nitelikli bir doküman yayınlamıştır. Yönetimi kaliteli hale getiren bu presipler sekiz adettir. Sistem gerekleri bu sekiz temel prensibin değişen oranlarda harmanlanması ile oluşturulmuştur. Bu prensipler kalite yolculuğunun değişmez rehberleridir. Bu doküman firma yöneticilerinin kalite yönetim prensiplerini daha iyi anlamaları ve özellikle ISO 9001 kalite yönetim sistemine uyarlamada etkin bir araç olarak kabul edilmektedir. Kalitenin temel prensipleri , organizasyonun müşterilerine, sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, yerel idarelere fayda sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu prensipler aşağıda özetlenmiştir.

- Müşteri odaklılık
- Liderlik
- Katılım
- Proses Yaklaşımı
- Sistemsel Yaklaşımı
- Sürekli İyileştirme
- Somut Verilerle Karar verme
- Tedarikçilerle Karşılıklı Yarar İlkesi.

Kaliteli yönetimin temeline oturan bu ilkeler ağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu ilkeleri tam anlamı ile anlayamamış, sindirememiş ve uygulayamamış organizasyonların kaliteli yönetimden yararlanmaları mümkün değildir.